Кыска чачтуу парик

  • Short hair wig

    Кыска чачтуу парик

    Жогорку сорттогу чач төмөнкү кеңдиктен келип чыгат, ар кандай адамдардын чачтары станок менен баштын бою иштетилип, экономикалык фактыга туш болбой, эң жогорку түс 6 градуска чейин соолуп калат.