Көздүн көлөкөсү

  • Eye shadow

    Көздүн көлөкөсү

    Көздүн көлөкөсү - бул биздин кадимки макияждагы маанилүү кадам. Көздүн көлөкөсүнүн түстөрү көп, ошондой эле көздүн көлөкөсүн сүрөт тартуу ыкмасы да ар түрдүү. Көздүн көлөкөсүн баштоочуларга баштоо кыйын.