Көзгө крем

  • Anti-aging eye cream

    Көздүн картаюусуна каршы крем

    Көздүн полипептиддүү креминин негизги милдети - көздүн терисинин азыктануусун толуктоо, терини томпой жана бекем кылуу, көздүн тегерегиндеги майда сызыктар менен бырыштарды азайтуу, терини жаш сактоо ...